ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARELa nivelul unității noastre au fost aprobate un număr de 3 clase de pregătitoare în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

  • Clasa pregătitoare Școala Primară Potcoava – înv. ENACHE Florentina, 22 locuri
  • Clasa pregătitoare Școala Primară Fălcoeni – înv. ENĂCHIOAIA Violeta, 22 locuri
  • Clasa pregătitoare Școala Gimnazială Sinești – înv. GEOARSĂ Adelina, 22 locuri

DOCUMENTE NECESARE:

  • CERERE – TIP
  • COPIE CI PĂRINTE
  • CERTIFCAT NAȘTERE COPIL
  • RECOMANDARE EDUCATOR/ CJRAE pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 01.09.2022- 31.12.2022

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 11 APRILIE 2022 – 10 MAI 2022

INFORMAȚII RELEVANTE – EXTRAS  DIN METODOLOGIE

Art. 5. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Art. 6. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Art. 13. — (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.

Art. 10. — (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9 alin. (3), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2)

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 280/23.III.2022

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.