ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

CIRCUMSCRIPȚIILE ȘCOLARE:

PLANUL DE ȘCOLARIZARE:

-1 clasă la Liceul ”Ștefan Diaconescu” cu 22 de locuri;

-1 clasă la Școala Gimnazială Sinești cu 22 de locuri;

-1 clasă la Școala Primară Fălcoeni cu 22 de locuri;

►DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII:

Copiii care vor împlini vârsta de 6 ani între 1 septembrie 2023 și 31 decembrie 2023 vor avea nevoie de următoarele:

-În cazul celor care au frecventat grădinița, părinții vor solicita o recomandare pe baza unei cereri tip adresată unității de învățământ unde a frecventat grădinița, în perioada 5-26 aprilie 2023;

-În cazul celor care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate, părinții vor adresa o cerere tip, prin e-mail sau poștă către CJRAE

►Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

►NUMĂR DE TELEFON PENTRU PROGRAMARE TELEFONICĂ ÎN VEDEREA COMPLETĂRII/VALIDĂRII CERERILOR ESTE 0752442297

       Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități de înscriere.

►APLICAȚIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE 3-18 MAI 2023